مسئولان شهر، ذینفعان را برای مذاکره درباره نحوه تکمیل کار، پای میز مذاکره آورده‌اند. به عنوان مثال، توسعه‌دهندگان اول باید یک طبقه را به پایان برسانند تا سپس بتواند حقوق دریافت کنند و پس از آن اقدام به شروع کار در طبقه بعد کنند.

بیشتر بخوانید:  رشد اجاره بها کاهش پیدا کرد

یانگ می‌گوید روزهای خوبِ گذشته باز نخواهد گشت و حتی بدون کمپین اهرم‌زدایی دولت، حباب بخش مسکن می‌ترکید. احتمالا در بلندمدت بخشی از توسعه‌دهندگان ‌با یکدیگر ادغام شوند و الزاما تمام توسعه‌دهندگان کوچک نتوانند در بازار بمانند.‌ در بلندمدت مطمئنا بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی باقی خواهد ماند ولی نقش کمتری در تولید ناخالص داخلی ایفا خواهد کرد و کمیت به نفع کیفیت کنار خواهد رفت.